ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΕΣ

Ειδικά στοιχήματα

 

Σε περίπτωση που οι δύο αθλητές που προσφέρονται σε ένα Ηead Τo Ηead αποκλειστούν στον ίδιο γύρο του τουρνουά (Wimbledon), τότε ο στοιχηματισμός παίρνει μονάδα.

Στον Πίνακα Ανάπτυξης Στηλών βρίσκετε τον αριθμό των στηλών που προκύπτουν για κάθε σύστημα (ανάλογα και με τον αριθμό των επιλεγμένων γεγονότων και των διπλών παραλλαγών)

Α.      Πίνακας Ανάπτυξης Στηλών
Β.      Πίνακας Ανάπτυξης Στηλών με Διπλές Παραλλαγές

 
Οδηγίες

-      Στη στήλη "Επιλεγμένα Γεγονότα" εντοπίζετε τα γεγονότα που έχετε επιλέξει να στοιχηματίσετε.
-      Στις στήλες "Ζητούμενα Γεγονότα", εντοπίζετε το σύστημα που παίζετε, δηλ. πόσα γεγονότα από τα επιλεγμένα ζητάτε να επαληθευτούν και τον αριθμό των στηλών που αντιστοιχούν στο σύστημα.
-      Αν έχετε παίξει περισσότερα από ένα συστήματα, τότε βρίσκετε τον αριθμό των στηλών που προκύπτουν από κάθε ένα σύστημα με τον τρόπο που προαναφέραμε και τις προσθέτετε.
-      Εφόσον επαληθευθούν τα ζητούμενα γεγονότα τότε το πλήθος των στηλών αντιστοιχεί στο πλήθος των επιτυχιών σε ότι αφορά τον Πίνακα Α.


Παράδειγμα

Έστω ότι επιλέγονται 5 γεγονότα και τα ζητούμενα είναι 5,4 και 3.
Οι στήλες που προκύπτουν από τον Πίνακα Ανάπτυξης Στηλών (Α) είναι 1, 5 και 10  αντίστοιχα.
Σε περίπτωση επαλήθευσης και των 5 επιλεγμένων γεγονότων τότε οι επιτυχίες είναι 1 πεντάδα, 5 τετράδες και 10 τριάδες αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που 4 από τα 5 επιλεγμένα γεγονότα επαληθευθούν τότε οι επιτυχίες είναι 1 τετράδα και 4 τριάδες, κ.ο.κ.

 

Σε περίπτωση που οι δύο αθλητές που προσφέρονται σε ένα Ηead Τo Ηead αποκλειστούν στον ίδιο γύρο του τουρνουά (Wimbledon), τότε ο στοιχηματισμός παίρνει μονάδα.